En ny måte å se på utleiemarkedet.

Nye Sun Living bobiler og bybobiler er det ideelle kjøretøy for utleievirksomheter.

Hvorfor?

  • Sun Living tilbyr de nyeste, mest innovative fritidskjøretøyene på markedet.
    Enkelheten på design og den fleksible plassen betyr at våre kjøretøy tilbyr den beste løsningen til en stor gruppe brukere.
    De gjør helgeturer og lengere ferieturer enkle med alle de detaljene dine utleiekunder ser etter,
    takket være designprinsippene om å være enkle å bruke, med ny komfort, nye løsninger og ny plassutnyttelse.
  • Laget av Adria MobilMobil betyr selvsagt, robust og langvarig kvalitet. Effektiv kjøretøyhåndtering mellom utleie og service og vedlikehold er likefram også.
  • Nye Sun Living kjøretøy er et pålitelig valg for din virksomhet, støttet av vår førsteklasses garanti.
ADRIACARAVAN AB

Box15
560 27 TENHULT

E-post: info@adria.se
Telefon: +46 36 39 37 00