Lovlig varsel

Merknad
Informasjonen på dette nettstedet er oppgitt "som den er", og uten noen form for garanti, uttrykt eller implisert, inkludert (men ikke begrenset til) noen impliserte salgbarhetsgarantier, skikkethet til en spesiell bruk, eller ukrenkelighet av tredjeparts rettigheter. Selv om vi mener at den oppgitte informasjonen er korrekt, kan den inneholde feil eller unøyaktigheter. Adria Mobil er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for noen person for noen spesielle, indirekte eller konsekvensielle skader relatert til dette materialet, dersom det ikke er forårsaket av grov uaktsomhet, eller ment feilinformasjon. Hensikten med denne nettsiden er illustrativ. Nettsiden kan vise bilder som kan inneholde elementer som ikke tilhører standardutstyret, eller portrettprodukter som kanskje ikke er tilgjengelige på alle markeder. 

Produkter kan endres med hensyn til tekniske spesifikasjoner, og kommersielle detaljer, og i forbindelse med spesielle bestemmelser. Du rådes til alltid å kontakte din utvalgte Sun Living-forhandler, for å innhente all detaljert informasjon, før innkjøpet. Adria Mobil og dets datterselskaper og autoriserte distributører overvåker regelmessig, men er ikke være ansvarlig for, innholdet på eksterne linker. Nettstedsoperatører som vi linker til har eneansvaret for innholdet på deres sider.
 
Copyright
Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2020-21. Alle rettigheter forbeholdt. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animasjonsfiler, videofiler og anordningen av disse på nettstedet for Adria Mobil, er alle underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Disse objektene skal ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og de skal heller ikke modifiseres eller overføres til andre nettsteder. Enkelte av nettsidene for Sun Livingl kan inneholde bilder med en tredjeparts opphavsrett.
 
Varemerker
Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker på disse nettsidene underlagt varemerkerettigheter for Adria Mobil. Dette gjelder spesielt for merker, modellnavn, firmalogoer og emblemer.
 
Ingen lisenser
Adria Mobil har til hensikt å tilby et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du vil være like entusiastisk som oss med hensyn til denne kreative innsatsen. Du bør imidlertid være innforstått med at Adria Mobil må beskytte sine immaterielle rettigheter, herunder patenter, varemerker og opphavsrett. Følgelig gjøres du herved oppmerksom på at verken dette nettstedet, eller noe av materialet heri, på noen måte skal gi lisens til, eller bli regnet for å gi lisens til, Adria Mobils immaterielle eiendom.
 
Databeskyttelse
Datavern og datasikkerhet er viktig for oss. Dataene dine samles inn i samsvar med relevante juridiske krav. Når du bruker våre tjenester kan du bli bedt om å oppgi personlige data. Det er frivillig om du vil oppgi denne informasjonen. Dine personlige data blir brukt i samsvar med personvernlovgivningen. Personlige data på nettsidene for Adria Mobil brukes som en del av kontraktsprosedyren, og for å behandle dine forespørsler. Behandling og bruk av dine personlige data for konsultasjon, reklame og markedsundersøkelser, vil kun skje med ditt uttrykkelige samtykke. Hvis du, når du gir ditt samtykke til formålene som beskrevet ovenfor, samtidig gir din tillatelse til at dataene også kan brukes av andre datterselskaper i Adria Mobil eller andre navngitte tredjeparter, kan dataene også overleveres til disse partene. Hvis du ikke gir et slikt samtykke, vil dataene dine ikke bli overlevert til andre parter. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for fremtidig bruk.
 
Brukerinformasjon
Når du besøker nettsidene våre, vil din IP-adresse, nettsiden som videresendte deg til oss og detaljer om nettsidene du besøker på vårt nettsted, bli automatisk lagret sammen med dato og varigheten av besøket, for statistikkformål. Disse dataene inneholder ikke noen personlig tilknytning. En statistisk evaluering av dataene utføres kun i et anonymt format.
 
Bruk av informasjonskapsler
Data innhentes og lagres av markedsførings- og optimaliseringsårsaker på dette nettstedet. Informasjonskapsler kan bli brukt til dette. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigminnet til besøkerens nettleser. Informasjonskapslene gjør at nettleseren lett identifiseres. Innhentet informasjon brukes ikke til å identifisere den besøkende personlig, uten at disse på forhånd har gitt tillatelse til dette, og vil ikke legges til den personlige informasjonen som relaterer personen til pseudonymet henviser til. Du kan når som helst trekke tilbake din tillatelse til at informasjon innhentes og lagres.

Om du ikke vil tillate cookies kan du endre dine nettleserinnstillinger.
 
Rett til informasjon
I samsvar med gjeldende lovgivning, kan du be om informasjon om hvorvidt dine data er lagret, og hvis så er tilfellet, hvilke data som er tilknyttet deg personlig eller pseudonymet ditt, når som helst og uten omkostninger.
 
Sletting og retting av informasjon
Vil vil på anmodning umiddelbart slette eller korrigere eventuelle data som vi har om deg, i samsvar med relevante juridiske krav.
 
Overfør
Vi tilbyr foreløpig ikke noen form for kryptert dataoverføring. Dette betyr at dataene du legger inn, potensielt kan leses av uvedkommende. Hvis du ikke ønsker å bruke Internett, kan du også sende forespørsler du måtte ha på faks eller via postgang til Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo mesto, Slovenia.